یخ زدگی

 

در پستهای مختلف وبلاگ، اشاره گردید که کاکتوسها و ساکولنتهایی که در گلدان نگهداری می شود ضروری است از یخبندان محافظت گردد. در ادامه تصاویر نمونه هایی که در یخبندان قرار گرفته بودند را نشان داده می شود.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع

افسانه افزایش زه کشی گلدان با ریختن سنگریزه در کف گلدان

متن ذیل ترجمه توصیه کارشناسان مختلف به ویژه از دو دانشگاه ویسکانسین و ایلینویز است.

شرح افسانه:

تقریبا در هر کتاب یا وب سایتی که در مورد گیاه و گلدان صحبت می شود ریختن مواد درشت نظیر شن و ماسه و سنگریزه و تکه های خرد شده گلدان و ... در کف گلدان برای زه کشی آن توصیه می گردد. حتی برخی توصیه میکنند که بر روی مواد فوق مواد درشت آلی نظیر خرده برگهای پوسیده ریخته شود.

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
گلدان ,مواد ,توصیه ,مواد درشت